UW WARM HART

Dankzij u kan VBBB blijven instaan voor het verspreiden van eigen publicaties via mensen in de gezondheidszorg bij hun infosessies en bij de begeleiding bij borstvoeding.

Uw sympathieke steun is dus belangrijk en zeer nodig.

-Er is nog heel even tijd om uw milde gift over te maken naar VBBB.

Voor een gift vanaf € 40,00 die vóór 31/12/2021 op onze rekening komt, krijgt u een fiscaal attest in februari. Vermeld even als mededeling: ‘gift voor borstvoedingsacties’.

-Ook eender welk ander bedrag is uiterst welkom.

Alvast bedankt !

Ga voor het rekeningnummer naar: BE30 9793 2782 1811