Welkom

De Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding – VBBB – werd opgericht als een organisatie voor mensen in de gezondheidszorg. Om te sensibiliseren over het belang van borstvoeding zorgt VBBB voor een kundige begeleiding bij borstvoeding en zet de organisatie zich al die tijd in om het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) ingang te doen vinden.

Om over up-to-date informatie te beschikken is VBBB lid van 2 internationale ngo’s: International Baby Food Action Network (IBFAN) en World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). IBFAN ijvert voor de toepassing van maatregelen ter bescherming van borstvoeding en steunt daarbij op de Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de erop volgende WHO-resoluties. WABA wil borstvoeding opnieuw gewoon aanwezig laten zijn in de samenleving en organiseert daarom elk jaar de Internationale Week van de Borstvoeding, die VBBB actief promoot.

Voor snelle informatie en persoonlijke begeleiding bij borstvoeding en tips voor de voeding van de baby en het jonge kind is er de telefonische infodienst.

IBFAN