Baby Friendly Hospital Initiative

Om moeders en kinderen de kans te geven om borstvoeding te geven / te krijgen, lanceerde de WHO en UNICEF in 1989 het Baby Friendly Hospital Initiative. Op die manier krijgengezondheidswerkers belangrijke informatie voor de begeleiding bij borstvoeding. Naast publicaties als cursussen en andere documenten, kennen deze internationale organisaties een Certificaat toe aan instellingen die beantwoorden aan de internationale criteria  van het BFHI.

Internationale criteria

 • minstens 75% van de moeders geeft uitsluitend borstvoeding bij het verlaten van de instelling
 • de Tien Vuistregels worden integraal toegepast
 • er is geen reclame voor kunstmatige zuigelingenvoeding, spenen, flessen,… of er worden geen stalen of gratis producten met de moeders meegegeven

Om te beantwoorden aan de Tien Vuistregels nemen de instellingen deze alle 10 op in het beleid.

Tien Vuistregels

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

 1. dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers. 
 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid. 
 3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven. 
 4. dat moeders binnen het uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven. 
 5. dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden. 
 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie. 
 7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven (‘rooming-in’). 
 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd. 
 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt. 
 10. dat er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden.

BBO nw 001Achtergrondinformatie over de Tien Vuistregels staat in de brochure: De bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding, De bijzondere rol van de gezondheidszorg (WHO-UNICEF). Deze is te verkrijgen via bestellingen@vbbb.be

 

 

In het kader van BFHI organiseren wij: