Contact

Contacteer ons:

  • algemeen telefoonnummer: 0475 699320
  • adres: Secretariaat VBBB – Cardijnstraat 36, 2910 Essen
  • e-mail: secretariaat@vbbb.be

Telefoonnummers van onze medewerkers staan bij telefonische infodienst.

Lid worden

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in verband met de begeleiding bij borstvoeding of gewoon uit sympathie kan u lid worden. Daartoe volstaat het € 30,00 over te maken naar BE07 9793 8958 7266 van Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBBvzw), Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier.

Als lid krijgt u het Tijdschrift VBBB, dat voortaan een elektronische versie is. Geef ons daarom het mailadres door waarop u dit wenst te ontvangen. Zodra u het lidgeld heeft betaald, zullen we u ook het lidnummer naar dat e-mailadres doorsturen.

Steun voor VBBB

Steun van sympathisanten is belangrijk voor de werking van VBBB. Elk bedrag is welkom. Een fiscaal aftrekbaar attest wordt uitgereikt voor elke gift die € 40,00 of meer bedraagt en voor eind december op rekening nummer BE30 9793 2782 1811 van Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBBvzw), Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier wordt geregistreerd. Vermeld best duidelijk ‘gift voor borstvoedingsacties’. Fiscale attesten worden in maart verstuurd. Hartelijk dank!