Tijdschrift

In het Tijdschrift VBBB worden uiteenlopende thema’s behandeld die te maken hebben met de begeleiding bij borstvoeding. Een stokpaardje is het Baby Friendly Hospital Initiative: de inhoud en betekenis ervan, de Tien Vuistregels, hoe het beleid afstemmen op de criteria van het BFHI, … Er zijn besprekingen van wetenschappelijke publicaties en ook altijd boekrecensies en een nieuwsrubriek. Het Tijdschrift VBBB is telkens iets om naar uit te kijken.

Het Tijdschrift VBBB verschijnt viermaal per jaar en wordt verstuurd naar de leden. Leden die daartoe inschrijven krijgen bovendien een elektronische nieuwsbrief met links, bijlagen, … horende bij het pas verschenen nummer.

Wie nu lid wordt, is meteen lid voor 2018 en krijgt alvast het pas verschenen nummer 96.

Schrijf daartoe € 25,00 over naar BE07 97793 8958 7266 van VBBBvzw. Uw naam en adres duidelijk vermelden aub.