Tijdschrift

In het Tijdschrift VBBB worden uiteenlopende thema’s behandeld die te maken hebben met de begeleiding bij borstvoeding. Een stokpaardje is het Baby Friendly Hospital Initiative: de inhoud en betekenis ervan, de Tien Vuistregels, hoe het beleid afstemmen op de criteria van het BFHI, … Er zijn besprekingen van wetenschappelijke publicaties en ook altijd boekrecensies en een nieuwsrubriek. Het Tijdschrift VBBB is telkens iets om naar uit te kijken.

Het Tijdschrift VBBB verschijnt viermaal per jaar en wordt verstuurd naar de leden/abonnees. Het nummer 105 is onlangs verschenen, maar niet in de brievenbus bij de leden beland. Dat heeft te maken met de maatregelen i.v.m. covid-19.

We hebben Tijdschrift 105 wel elektronisch doorgestuurd. Helaas kon dat niet naar leden van wie we geen e-mailadres hebben… Dus als dat uw geval is, neem dan best meteen contact op met administratie@vbbb.be en geef dus uw mailadres door. 

Ook lid worden? Schrijf daartoe € 30,00 over naar BE07 9793 8958 7266 van VBBBvzw, Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier. Uw naam en adres duidelijk vermelden aub.