Tijdschrift

In het Tijdschrift VBBB worden uiteenlopende thema’s behandeld die te maken hebben met de begeleiding bij borstvoeding. Een stokpaardje is het Baby Friendly Hospital Initiative: de inhoud en betekenis ervan, de Tien Vuistregels, hoe het beleid afstemmen op de criteria van het BFHI, … Er zijn besprekingen van wetenschappelijke publicaties en ook altijd boekrecensies en een nieuwsrubriek. Het Tijdschrift VBBB is telkens iets om naar uit te kijken.

Het Tijdschrift VBBB verschijnt viermaal per jaar en wordt verstuurd naar de leden.

Zeer binnenkort versturen wij de elektronische versie van nummer 101: zorg dus dat we uw mailadres hebben.

Nog geen lid? Wie nu lid wordt, krijgt snel het pas verschenen nummer 101 en ook de elektronische versie (zie hierboven).

Schrijf daartoe € 30,00 over naar BE07 9793 8958 7266 van VBBBvzw, Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier. Uw naam en adres duidelijk vermelden aub.