Tijdschrift

In het Tijdschrift VBBB worden uiteenlopende thema’s behandeld die te maken hebben met de begeleiding bij borstvoeding. Een stokpaardje is het Baby Friendly Hospital Initiative: de inhoud en betekenis ervan, de Tien Vuistregels, hoe het beleid afstemmen op de criteria van het BFHI, … Er zijn besprekingen van wetenschappelijke publicaties en ook altijd boekrecensies en een nieuwsrubriek. Het Tijdschrift VBBB is telkens iets om naar uit te kijken.

Het Tijdschrift wordt thans elektronisch doorgestuurd. Heeft u het toch niet ontvangen, dan betekent het misschien dat we uw mailadres niet hebben. Dus als dat uw geval is, neem dan best meteen contact op met administratie@vbbb.be en geef dus uw mailadres door. 

Ook lid worden? Schrijf daartoe € 30,00 over naar BE07 9793 8958 7266 van VBBBvzw, Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier. Uw naam en adres duidelijk vermelden aub. En uw mailadres. Tot binnenkort. Ook als u een factuur wenst, dit graag vermelden.