Tijdschrift

In het Tijdschrift VBBB worden uiteenlopende thema’s behandeld die te maken hebben met de begeleiding bij borstvoeding. Een stokpaardje is het Baby Friendly Hospital Initiative: de inhoud en betekenis ervan, de Tien Vuistregels, hoe het beleid afstemmen op de criteria van het BFHI, … Er zijn besprekingen van wetenschappelijke publicaties en ook altijd boekrecensies en een nieuwsrubriek. Het Tijdschrift VBBB is telkens iets om naar uit te kijken.

Het Tijdschrift VBBB verschijnt viermaal per jaar en wordt verstuurd naar de leden/abonnees. Zij kregen nummer 104 onlangs in de brievenbus.

Ook lid worden? Schrijf daartoe € 30,00 over naar BE07 9793 8958 7266 van VBBBvzw, Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier. Uw naam en adres duidelijk vermelden aub.