Internationale dag van de consument.

De ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’ en de erop volgende resoluties beschermen het kleine consumentje tegen de reclamepraktijken van de industrie