Goed doel

U vindt borstvoeding belangrijk. U weet dat er nog werk aan de winkel is. U wil dat VBBB actief deelneemt aan vergaderingen die belangrijk zijn voor de beleidsvoering omtrent borstvoeding. Geef een beetje van uw steun in de vorm van een gift. Kijk hier voor details. Alvast bedankt!!