Fan van borstvoeding? U vindt begeleiding bij borstvoeding belangrijk? Uw milde gift is zeer welkom! Eender welk bedrag draagt bij tot onze werking.Een fiscaal aftrekbaar attest wordt uitgereikt voor elke gift die € 40,00 of meer bedraagt en voor eind december op rekening nummer BE47 0000 0000 8080 van VBBBvzw, Sluislaan 17 bus 5, 2500 Lier wordt geregistreerd. Vermeld best duidelijk ‘gift voor borstvoedingsacties’. Dank u!!