Tijdschrift

In het Tijdschrift VBBB worden uiteenlopende thema’s behandeld die te maken hebben met de begeleiding bij borstvoeding. Een stokpaardje is het Baby Friendly Hospital Initiative: de inhoud en betekenis ervan, de Tien Vuistregels, hoe het beleid afstemmen op de criteria van het BFHI, … Er zijn besprekingen van wetenschappelijke publicaties en ook altijd boekrecensies en een nieuwsrubriek. Het Tijdschrift VBBB is telkens iets om naar uit te kijken.

Het Tijdschrift VBBB verschijnt viermaal per jaar en wordt verstuurd naar de leden. Leden die daartoe inschrijven krijgen bovendien een elektronische nieuwsbrief met links, bijlagen, … horende bij het pas verschenen nummer.

Wie nu lid wordt, is lid voor 2019 en krijgt alvast het meest recente nummers 99.

Schrijf daartoe € 30,00 over naar BE07 9793 8958 7266 van VBBBvzw, Mechelsesteenweg 75, 2500 Lier. Uw naam en adres duidelijk vermelden aub.